17/1999. (II. 5.) Kormány Rendelet értelmében, amely a távollevők között kötött szerződésekről szól, az alábbiakról tájékoztatjuk látogatóinkat:

1. Cégadatok:

Baranyi Erika
Cégjegyzékszám: 02-06-072127
Adószám: 2195911-2-02
Bankszámlaszám:
Iroda és szerviz: 7693 Pécs, Nádas Dűlő 2.
Telefon:06-20-264-9638
E-mail: info@olcsokutyaruha.hu
Web oldal: www.olcsokutyaruha.hu

2. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

Az oldalakon látható termékek nevére kattintva a bemutatott árucikk információs oldalára lehet eljutni, ahol további információk tekinthetők meg.

3. A vételár és a szállítás költségei, a fizetési és szállítási feltételek, szállítási határidők:

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A megrendelt áru ellenértékét vagy banki átutalással, vagy utánvétes készpénzes fizetéssel lehet kiegyenlíteni, a megrendeléskor általunk visszaigazoltaknak megfelelően.
Az áru átvételére lehetőség van viszonteladó üzletünkben (7693 Pécs, Nádas Dűlő 2.), vidékre futárszolgálattal, vagy a Magyar Postán keresztül tudjuk a megrendelt árut eljuttatni, melynek költségei a megrendelőt terhelik, amennyiben ezt egyéb eshetőség miatt át nem vállaljuk. Pécs területén házhozszállítást is vállalunk, ennek részleteiről érdeklődjön kereskedő kollégáinknál, a 06-20-264-9638-as számon.
A megrendeléseket 2-6 munkanap alatt tudjuk teljesíteni, mert termékeinket Magyarországon gyártjuk, és ebben az esetben a gyártási idő is feltétele a szállítási időnek.

4. Az ajánlati kötöttség idejéről:
Honlapunkon keresztül megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk!

5.Elállási jog, csere

A Vevő a Termék átvételét követő 14 (azaz tizennégy) munkanapon belül e-mailben az info@olcsokutyaruha.hu e-mail címre megküldve indoklás nélküli értesítésével elállhat a vásárlástól. A Terméket eredeti, sértetlen állapotában a számlával együtt kell visszaküldeni címünkre. A csomag visszaküldésének címe: 7693 Pécs, Nádas Dűlő 2, Ebben az esetben a Webáruház a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a Termék visszaszolgáltatását követő 30 (azaz harminc) napon belül banki átutalással, a Vevő által megadott bankszámlára téríti vissza.

A visszautalt összegből a Webáruház jogosult levonni a fizetéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerült tranzakciós költségeket. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (oda és visszaszállítás költsége) abban az esetben is, ha a kiszállításért nem kellett fizetnie.

Az elállási jog kizárólag sértetlen állapotú, nem használt és hiánytalan gyári csomagolásban visszaérkező Termékekre vonatkozik. Az átvétel után megsérült Termékekre az elállási jog nem vonatkozik.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a 17/1999. kormányrendelet rendelkezései irányadók.
A Vevőnek lehetősége van a Termék kicserélésére az átvételt követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül. Ilyen esetben a Termék átvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül a Terméket eredeti, sértetlen állapotában a számlamásolattal együtt kell visszaküldeni címünkre. A visszaküldéssel egyidejűleg a Vevőnek e-mailben az info@olcsokutyaruha.hu címre kell jeleznie a kért cseretermék cikkszámát, színét, méretét. A csomag visszaküldésének címe: 7693 Pécs, Nádas Dűlő 2., . A Termék visszaérkezését követő 3 (azaz három) munkanapon belül a kért csereterméket megküldjük a Vevőnek (amennyiben nincs szükség előrendelésre).

Az akciós feltételekkel megrendelt, valamint időszakos vásárlási kedvezmény igénybevételével teljesített termékek kicserélése esetén az alábbi szabályok az irányadóak. A Vevő az eredeti feltételek (akciós árcsökkentés vagy vásárlási kedvezmény) szerint jogosult azonos Terméket választani, azonban akciós árcsökkentéssel vagy vásárlási kedvezménnyel nem érintett, eredetitől eltérő termékek választása esetén az eredeti termékhez kapcsolódó csökkentett ár vagy vásárlási kedvezmény nem alkalmazható.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:
– szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizennégy munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
– olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;
– olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve egyedi méretre és névvel ellátott termékeket nem tudunk sem cserélni, sem visszavásárolni.

6.Adatvédelem

A Webáruházban, illetve a telefonon történő regisztrációval és vásárlással a Vevő által megadott személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím) rögzítésre kerülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az internetes vagy a telefonos regisztrációval és a vásárlással a Vevő adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását megadottnak tekintjük.
Ezeket az adatokat kizárólag megrendelési teljesítéséhez, valamint – a Vevő hozzájárulása esetén – hírlevél küldői tevékenységhez használjuk fel.
A Vevő személyes adatait kizárólag a Webáruház üzemeltetője Baranyi Erika (Cím: 7693 Pécs, Nádas Dűlő 2.) jogosult kezelni, azokat harmadik fél részére nem adja át.
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.
A személyes adatok kezeléséről a Vevő bármikor tájékoztatást kérhet, illetve a hozzájárulása alapján a Vevőnek küldött hírlevél küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatja, és így hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja az alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail: info@olcsokutyaruha.hu
Telefonszám: 06-20-264-9638
7. Szavatosság:
A tőlünk vásárolt termékekért bizonyos esetekben azok gyártója vállalja a garanciát, végzi a garanciális szervizelést, ettől nem áll módunkban eltérni. E termékek esetében Ön a gyártó által kiállított és általunk hitelesített garanciajegyet kap, amin a garancia ideje és a garanciális szervizek elérhetősége fel van tüntetve.
Az egyéb termékek esetében természetesen cégünk vállalja a törvény által előírt vagy a gyártók által lehetővé tett garanciális időszakot. Ezeknél a termékeknél Ön az általunk kiállított számlával vagy annak másolatával igazolhatja a vásárlás tényét. A garanciális ügyintézés érdekében kérjük hozza magával a hibás termék minden tartozékát és a termékről az Ön nevére általunk kiállított számla eredeti vagy másolati példányát. A termék eredeti csomagolásának megtartása nem kötelező, de a szállítás miatt előnyt jelenthet.

8. Az oldalak használata:

Cégünk az Internetes oldalain található anyagoknak kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön a szerzői jogokat maradéktalanul betartja. Az oldalainkon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni vagy egyéb kereskedelmi célzattal felhasználni. Ezen anyagok felhasználása más Internetes oldalakon tilos. Az itt található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok engedély nélküli felhasználása jogszabályokba ütközhet. Jelen feltételek bármilyen megszegése azt eredményezi, hogy Ön minden egyéb jogcselekmény nélkül már nem használhatja Internetes oldalainkat és az innen letöltött vagy kinyomtatott minden információt köteles megsemmisíteni.
Az oldalainkon szolgáltatott anyagok önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül jutnak el Önhöz. Az anyagokért történő mindenféle felelősségvállalást elutasítunk.

9. Más Internetes oldalakhoz való kapcsolódás:

Jelen oldalakról más Internetes oldalakra való kapcsolódási lehetőségek (linkek) kizárólag látogatóink kényelmét szolgálják. Amikor, e kapcsolatokat használja, oldalunkat elhagyja. Cégünknek nem áll módjában ezen oldalak rendszeres ellenőrzése, így azok tartalmáért, elérhetőségéért semmilyen módon nem felel. Az ott található anyagokért, információkért vagy szoftverekért, az azokból származtatható következményekért felelősséget cégünk nem vállal.

10. Fogyasztóvédelemmel és jótállással kapcsolatos szervezetek:

– Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget
– ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET
– KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.

11. Idevonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok:

– 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
– 35/1978. (VII.6) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrész ellátásáról és javítószolgálatáról
– 117/1991 (IX. 10) Kormányrendelet egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről
Az Ön által vásárolt termékre, termékekre a fentieken kívül a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény (a PTK), az 1993. évi X. törvény, az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet, 119/1995. (IX. 29.) MT rendeletek előírásai vonatkoznak.